Wizytówka barmana - od amatora do fachowca. Bar bez tajemnic.

 

CEL SZKOLENIA

Szkolenie barmańskie ma na celu przygotowanie kadry serwisowej do posiadania wszechstronnej wiedzy i umiejętności w wykonywaniu obowiązkow zawodowych. Celem każdego szkolenia barmańskiego jest przekazanie wiadomości i nauczenie manualnych czynności w zakresie zadań przewidzianych dla barmanów. Pozyskanie zdolności sporzadzania napojów mieszanych na potrzeby konsumenta.

 DLA KOGO

Szkolenie barmańskie jest skierowane do wszystkich  pracowników pionu serwisowego placówek gastronomicznych chętnych poznać barmaństwo od podstaw lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

 ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

1. Zapoznanie się ze sprzetem barowym i jego praktycznym przeznaczeniem.

2. Techniki mieszania

3. Style barmańskie

4. Ćwiczenia z zakresu sporządzania napojów mieszanych.

5.Alkohoznawstwo i miksologia - praktyczne zastosowanie.