Profesjonalna obsługa gościa w restauracji z wykorzystaniem metod sugestywnej sprzedaży.

 

CEL SZKOLENIA

Nabywanie i doskonalenie umiejętności  perfekcyjnej obsługi konsumenta w placówkach gastronomicznych. Ksztaltowanie postawy idealnego kelnera wszechstronnie przygotowanego do wykonywania zadań serwisowych. Poprzez prezentacje multimedialną i bogaty program ćwiczeń praktycznych przekazanie obowiązujących i sprawdzonych standardów w gastronomii. Doskonalenie profesjonalnej obsługi w kompleksowym procesie zadowolenia konsumenta poprzez budowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku.

DLA KOGO

Szkolenie kelnerskie jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych podniesieniem poziomu własnych umiejętności  bez względu na staż pracy w zawodzie czy wykształcenie. Odbiorcami szkoleń są głownie grupy zawodowe: kelnerów, barmanów czy kierowników sali.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

1. Nakrywanie stołów obrusem i zastawą, zmiana obrusa w restauracji.

2.Powitanie gościa , przyjecie zamówienia z wykorzystaniem metod sugestywnej sprzedaży.

3.Praktyczna obsługa konsumenta, serwis francuski, sprzątanie ze stołu z tacą i bez tacy.

4. Mini kurs sommelierski - otwieranie, dekantacja i degustacja wina.

5. Podstawowe ćwiczenia barmańskie.

 

 PROGRAM RAMOWY

1. ORGANIZACJA ZAKŁADÓW GASTRONOMICZNYCH

 •          Typy zakładów gastronomicznych
 •          Wyposażenie sali konsumpcyjnej
 •          Układ funkcjonalny zakładów gastronomicznych

2. ORGANIZACJA PRACY NA STANOWISKU KELNER

 •          Kultura osobista i etyka zawodowa kelnera
 •          Ubiór i wyposażenie zawodowe kelnera
 •          Systemy obsługi kelnerskiej
 •          Formy obsługi kelnerskiej

3. CZYNNOŚCI PRZYGOTOWUJĄCE SALĘ KONSUMPCYJNĄ DO OBSŁUGI

 •          Nakrycie stołu obrusem /rodzaje, dobór i zmiana/
 •          Serwetki – rodzaje i sposoby ich formowania
 •          Zastawa stołowa – nakrywanie stołu

4.ORGANIZACJA I TECHNIKA OBSŁUGI KONSUMENTA

 •          Powitanie gościa standardowe
 •          Umiejętność rozpoznawania gościa
 •          Sposoby obsługi konsumentów o różnych cechach psychologicznych
 •          Typologia klientów – sposoby współpracy z nimi
 •          Zachowanie się personelu w sytuacjach konfliktowych i trudnych
 •          Karta menu – metody sugestywnej sprzedaży
 •          Efektywne techniki sprzedaży
 •          Relacje kelner – kucharz – rola i zadania osób pracujących na tych stanowiskach
 •          Zasady ogólne serwowania i podawania
 •          Czynności wykonywane z lewej strony konsumenta
 •          Czynności wykonywane z prawej strony konsumenta
 •          Technika noszenia zastawy stołowej, tacy, talerzy, półmisków, salaterek i sztućców
 •          Zasady zbierania naczyń ze stołu
 •          Technika dokładania sztućców do poszczególnych dań w obecności gościa
 •          Rodzaje serwisów
 •          Organizacja i technika obsługi przy podawaniu przekąsek
 •          Technika i zasady podawania zup
 •          Zasady serwowania dań głównych, sposoby i rodzaje dań itp.
 •          Sposoby podawania deserów
 •          Serwis specjalny - (Tranżerowanie;  Filetowanie ryb; Flambirowanie)     
 •          Aperitif / wykorzystanie wózka kelnerskiego
 •          Napoje alkoholowe i bezalkoholowe – sposoby ich podawania
 •          Rodzaje alkoholi i ich przeznaczenie, dobór do potraw

5. MINI KURS SOMMELIERSKI

 •          Historia i kultura wina
 •          Rodzaje szczepów winogron
 •         Regiony winiarskie 
 •          Przechowywanie win
 •          Wszystko o winie – winifikacja
 •          Degustacja wina
 •          Dobór kieliszków do wina
 •          Dobór win do potraw
 •         Temperatury podawania win
 •          Nazwy rodzajów win
 •          Dekantacja