Oferta firmy jest skierowana do właścicieli placówek gastronomicznych lub osób nimi zarządzających, którzy pragną podnieść jakość swoich usług poprzez podwyższenie kwalifikacji swojego personelu. Firma organizuje także szkolenia dla osób indywidualnych.

Program każdego szkolenia opiera się na oczekiwaniach klienta i jest dopasowywany do stawianych wymogów. Tematyka szkoleń jest elastyczna i zawsze wycelowana na oczekiwania zleceniodawcy. Nasza pasja zawodowa, zamiłowanie do profesji kelnerskiej i  umiejętność nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem  pozwala na konstruktywne realizowanie wytyczonych celów.

Każde szkolenie składa się z prezentacji multimedialnej oraz ćwiczeń praktycznych. Jeśli to konieczne przywozimy ze sobą sprzęt do prezentacji (rzutnik, ekran) oraz niezbędne elementy do nakrycia stołów, przygotowania drinków itp. Warsztatowy charakter szkoleń pozwala uczestnikom spędzać czas na trenowaniu manualnych czynności zawodowych.

Na szkoleniach 3 i 4 dniowych istnieje możliwość dodania do programu szkolenia scenek inscenizacyjnych, które pozwalają uczniom zmierzyć się z najtrudniejszymi sytuacjami w praktyce. Scenki te nagrywane są na kamerę i wspólnie omawianie. Ta metoda sprzyja lepszemu zapamiętywaniu właściwych zachowań, podsuwa alternatywne formy rozwiązywania problemów.