Kreowanie wizerunku administracji publicznej. Etykieta w praktyce urzędniczej.

 

CEL SZKOLENIA

 Niniejsze szkolenie ma na celu przybliżenie zarówno menedżerom, jak też wszelkim pracownikom administracji publicznej każdego szczebla, zasad i zwyczajów obowiązujących, zarówno w kontaktach zawodowych, jak i towarzyskich - z jednej strony w ich codziennej pracy zawodowej, z drugiej zaś podczas coraz częstszych szerokich kontaktów międzynarodowych. Poznanie tych zasad przyjętych i powszechnie stosowanych w świecie dyplomacji i biznesu, może okazać się przydatne każdemu, komu zależy aby umieć się znaleźć w różnych sytuacjach, a także uniknąć niezręcznych, bądź kłopotliwych sytuacji w codziennym funkcjonowaniu.

DLA KOGO

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla szerokiego kręgu odbiorców niezależnie od zakresu wykonywanych obowiązków zawodowych oraz stopnia służbowego, bowiem jego tematyka ma charakter powszechnie obowiązujący.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

1. Zasady savoir-vivre w dyplomacji i biznesie.

2. budowanie karty zaproszeniowej.

3. Tworzenie oferty prawidłowego menu na rózne rodzaje przyjęć dyplomatycznych.

4.Prezentacja typów stolów.

5.praktyczna obsługa róznych form przyjęć dyplomatycznych.